Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Podsticanje dečjeg samostalnog jezičkog stvaralaštva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Дечије стваралаштво се одређује као способност играња мисаоним елементима. Сматра се да је стваралаштво омогућено радозналошћу која се уочава у игри, из које се у току развоја диференцирају многе активности, посебно уметничке. Отуда се дечије стваралаштво може дефинисати и као игра медијумима који се налазе у разним врстама уметности, што се разликује по својим мотивима и функцији од уметничких активности одраслих, иако нема битније разлике у примењеним техникама.

Окренуто првенствено процесу, а не резултату своје стваралачке активности, у напору да реформулише и изрази сопствени однос према свету који га окружује, однос према другим људима и самом себи, чинећи то на један сасвим неконвенционалан, и, у извесној мери егоцентричан начин, дете се у том погледу разликује од одраслог уметника који свесно тежи продукту преко кога преноси своја осећања и замисли на друге. Док процес одраслог ствараоца пролази кроз доста одређене етапе, од замисли, трагања за путевима неког остварења, избора међу њима, све до коначног остварења и оцене онога што је урађено, дете, нарочитo млађе, испрва бива обузето самим процесом руковања неким материјалом, а замисао као и одлука о томе шта рад представља, може да буде донесена на крају или да сасвим изостане.

Садржај:

1 УВОД 3
2 Језичко стваралаштво деце 5
3 Подстицање језичког стваралаштва 6
3.1 Говорне игре 7
3.2 Стваралаштво засновано на литерарним текстовима 11
4 ЗАКЉУЧАК 12
ЛИТЕРАТУРА 14
Referentni URL