Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priprema dece za polazak u školu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Polazak deteta u prvi razred je ozbiljna provera ne samo deteta već i roditelja, provera da li su roditelji pravilno vaspitali svoje dete, jesu li ga dobro pripremili za školu. Polazak u školu može biti za pojedino dete jako stresno. Količina stresa i vreme potrebno da se dete prilagodi u novoj sredini može se smanjiti ako roditelji adekvatno pripreme dete. Ukoliko dete polazi u vrtić neophodna je saradnja roditelja i predškolskih radnika kako bi se olakšao prelaz deteta iz vrtića u školu.

Polazak u školu vrlo je značajan doživljaj za dete. O prvom utisku deteta i škole zavisi uspešnost njegovog celog daljnjeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za celi život deteta. Polaskom deteta u školu, krug oko njega se širi i u njegovoj aktivnosti igra više nije osnovna, učenje postaje njegova osnovna aktivnost. Dete će napredovati u školi i lepo će se osećati u društvu svojih vršnjaka ako kod deteta formiramo pozitivan odnos prema školi, obvezama koje ga čekaju, učitelju, prijateljima.

Sadržaj :

UVOD 1
1 Priprema dece za polazak u školu 2
1.1 Uloga i značaj vaspitača u pripremi dece za polazak u školu 6
1.2 Kazne i nagrade kao put ka spremnosti za polazak u školu 7
1.3 Uticaj vaspitača na dečiji razvoj i ponašanje 9
1.4 Uticaj vaspitača na formiranje dečije ličnosti kao uslov na spremnost za polazak u školu 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL