Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvijanje komunikacijskih sposobnosti dece predškolskog uzrasta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Говор, а посебно његово својство да преноси значења током социјалне интеракције, обезбеђује почетну структуру за когнитивну активност деце. Социјални контекст даје снажну подршку вербалном и когнитивном развоју на предшколском узрасту. Партнер у комуникацији треба да обезбеди, кроз више различитих прилика, заједнички контекст, "значењски дијалог" зависан од детета, који има сврху подупирања у интеракцији и напредовања детета од посматрача до равноправног учесника, који може да иницира и усмерава комуникацију.

Што се подстицања развоја говора тиче Виготски сматра да је задатак васпитача "да деци отвори свет уметности речи" и делује у Зони наредног развоја. Подстицање вештине комуникације је процес који обухвата социјалне, лингвистичке и когнитивне вештине. Васпитачи су, чини се, најпозванији и најстручнији за обављање овог сложеног задатка. Вршњачка комуникација је, по природи ствари, сматрана другоразредном - још увек низак едукативни ниво, недостатак искуства, као и говор који је тек у развоју, нису гаранти који обезбеђују деловање у Зони наредног развоја.


Садржај:


1 УВОД 3
2 Развој комуникацијских способности детета 4
3 Компетенције васпитача у служби унапређивања дечије комуникације 7
4 ЗАКЉУЧАК 13
ЛИТЕРАТУРА 15
Referentni URL