Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga predznanja u početnoj nastavi matematike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Dolazak deteta u školu, uvek je obeležen kao radostan trenutak. To je momenat u kome ono shvata da polako ulazi u svet odraslih i da počinje prirpema za ozbiljno i odgovorno ponašanje prema učenju. Dani kada je matematika bila bauk i smatrana teškom naukom, koju razumeju samo odabrani, odavo su iza nas. Već više decenija, matematika je, bar u mađim razredima osnovne škole jedan od omiljenih predmeta. Deca vole brojeve, vole da računaju, raduju se svakom tačno urađenom zadatku. Napredak civilizacije, sigurno je doprineo takvom prihvatanju matematike, ali i razvoj metodike kao postupaka i načina predavanja.

Sabiranje, oduzimanje i prvi pojmovi o geometriji su nastavni sadržaji koji se obrađuju u prvom razredu. Svakako da nastavnik planira sadržaje prema datom planu i programu, ciljevima i zadacima koje želi da ostvari, ali polazna tačka jesu i predznanja koja deca imaju. Predznanja deca stiču u svakodnevnom životu, u proodici, ali važan faktor, poslednjih nekoliko godina jeste i obavezno predškolsko vaspitanje, koje se na primeren način bavi početnim matematičkim pojmovima.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Ciljevi i zadaci početne nastave matematike 4
2. Nastavne metode, sredstva i oblici rada 6
3. Predznanja učenika 8
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL