Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga vaspitača u razvijanju ljubavi prema maternjem jeziku
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Матерњи језик је онај језик који дете прво научи или језик који дете најбоље зна и користи, односно језик с којим се особа идентификује и језик којим говори мајка. Са становишта науке о језику, говорећи о критеријумима одређења матерњег језика, он представља језик на којем мислимо, сањамо и рачунамо, будући да све те функције спадају у ону врсту која се усваја у првом језику, па се и даље раде на том језику. Језици нису само безазлена средства комуникације, већ они представљају симболе народа и њихових култура.

Сваки језик вредно је и драгоцено обележје културне припадности, културног понашања и идентитета. Кад етнокултурна заједница изгуби свој језик, настају пукотине у социокултурној интеграцији неколико генерација, нестају кохезија, природни ток и креативност, сигурност идентитета (без обзира на политичку свест о идентитету), као и смисао за колективне вредности заједнице и њених припадника. Највећи губитак се очитује у културном стваралаштву, које не само да је могло да обогати вишејезичну и вишекултурну заједницу, већ и искуство целог човечанства. Сви ти губици се могу преживети, али се осиромашује квалитет живота.

Садржај:

1 УВОД 3
2 Матерњи језик као основа националног и културног идентитета 4
3 Теорије о усвајању и учвршћивању матерњег језика 6
4 Улога васпитача у неговању матерњег језика – пример вишејезичних заједница 9
5 ЗАКЉУЧАК 12
ЛИТЕРАТУРА 14
Referentni URL