Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment proizvodnje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Termin menadžment potiče iz engleskog jezika koji u prevodu znači upravljanje, pod čime se podrazumeva planiranje, organizovanje, koordinacija i kontrola.
Menadžment proizvodnje - production management, znači upravIjanje ali u proizvodnim uslovima, odnosno u proizvodnim sistemima, u radnim sistemima ili pak njegovim deiovima gde se stvara proizvod ili pruža usluga u procesima i tokovima bez kojih nije moguće ostvariti proizvod ill uslugu.

Cilj svakog privrednog subjekta je svakako što veća razlika između prihoda i troškova, a to se može ostvariti jedino ako su radni sistemi produktivni, odnosno ako ostvaruju odgovarajući kvalitet proizvoda ili usluga. Onaj koji planira, organizuje, koordinira I kontroliše procese, tokove, podsisteme, sisteme i dr. sa ciljem ostvarivanja što veće produktivnosti, kvalitetno, brzo i uz što niže troškove, naziva se menadžer proizvodnje. Može se reći da je to lice koje upravlja proizvodnim sistemima ili njegovim delovima.

S A D R Ž A J

Uvod 2
1.1. Principi menadžmenta proizvodnje 4
1.2. Moderan koncept menadžmenta proizvodnje 8
1.3 Kvalitet organizovanja i nivo organizovanosti proizvodnog sistema 9
Zaključak 15
Literatura 16
Referentni URL