Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Eritrociti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Krv je tečno tkivo koje ispunjava organe za krvotok - srce i krvne sudove, i zahvaljujući funkciji srca, neprekidno kruži kroz čovečije telo. Pri povredi (rana, ogrebotina) bilo kog dela tela dolazi i do ozlede pojedi¬nih krvnih sudova, bilo većih (arterija ili vena), bilo, češće, najsitnijih (kapilara), usled čega dolazi do krvarenja, tj. isticanja krvi iz povređenog suda. Trajanje i intenzitet krvarenja zavise od veličine i vrste krvnog suda i koagulacione sposobnosti krvi, kao i od stanja krvnih sudova. Ukoliko nije povređen neki krvni sud, posle izvesnog vremena dolazi do prestanka krva¬renja usled vazokonstrikcijejsužavanja) krvnih sudova na mestu povrede i zgrušavanja krvi.

Zahvaljujući neprekidnom kruženju krvi kroz krvne sudove, krv dolazi u kontakt sa svim organima i tkivima organizma i predaje im hranljive materije i kiseonik, a iz njih prima proizvode prometa materije postale u ćelijama, koje potom prenosi do drugih organa, gde se odigrava razlaganje tih proizvoda do kraja, ili ih odmah prenosi do organa za izlu¬čivanje: bubrega jetre, pluća (izbacivanje ugljen-dioksida), znojnih žlezda kože, sluzokože debelog creva i dr., preko kojih ti sastojci bivaju izlučeni iz organizma. Pored toga, krv ima i niz drugih vrlo značajnih funkcija.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Eritrociti 4
1.1 Pojam i broj eritrocita 4
1.2 Sastav eritrocita 5
1.3 Rezistencija eritrocita 6
1.4. Biohemijski sastav eritrocita 6
1.5 Stvaranje eritrocita 9
1.6 Životni vek eritrocita 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL