Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Magnetoterapija u terapiji preloma donjih ekstremiteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Kost ima veoma visok stepen otpornosti na opterećenje. U stanju je da podnese 10 do 20 puta veći teret od težine tela. Otpornost i krtost kostiju je individualna. Međutim, kada mehaničke sile deluju intenzitetom većim od granice njene elastičnosti i iz držljivosti dolazi do prekida koštanog tkiva, odnosno do preloma - frakture. Kolika je sila koja izaziva prelom zavisi od:
• vrste i oblika kosti;
• snage i pravca dejstva sile;
• starosti;
• činjenice da li sila deluje na zdravu ili bolesnu kost (patološki prelomi).
Koštane prelome izazivaju sile: pritiska/kompresije; savijanja/angulacije; uvrtanja/rotacije; istezanja/trakcije. Dejstvo sila je različito u zavisnosti od oblika kostiju.

Duge kosti se lome poprečnim, kosim i spiralnim prelomima u predelu dijafiza, a kosim i poprečnim u predelu epifize. Kada linija preloma zahvati zglobnu, pokrovnu hrskavicu i na njoj stvori pukotinu nastaje zglobni prelom. Prelomi izazvani dugim, prekomernim zamaranjem, prenaprezanjem kostiju i mišića (sportisti, hodači) su stres ili maršfrakture.
Pljosnate kosti, lopatica, karlica, lome se uzdužno, poprečno i koso, a kockaste (pršljenska tela, kosti karpusa i tarzusa) se lome još i naleganjem (sleganjem) spongioznog koštanog tkiva (par tassement). Prelomi kockastih kostiju su često zglobni, jer su one sa više strana pokrivene hrskavicom.

Sadržaj:

Uvod 3
1 Simptomi preloma 5
2 Faze zarastanja preloma 6
2.1 Opšti principi i metodi lečenja koštanih preloma 6
2.1.1 Neoperativno lečenje 7
3 Magnetoterapija 9
3.1 Indikacije za magnetoterapiju 9
3.2 Doziranje kod indikacija 9
3.3 Kontraindikacije 10
Zaključak 11
Literatura 12
Referentni URL