Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalno - medicinski aspekti mentalnih poremećaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Čovek kao jedinka, je deo velikog društvenog sistema gde vlada stanje relativne ravnoteže. Kao takav, on je pod stalnim uticajem raznih delovanja ostalih u sistemu, zvanom život. Psiha, kao najtananija crta celokupnog biološkog bića, ugrožena je u svim svojim periodima razvoja. Detinstvo, mladalačko doba, doba zrelosti i doba starosti činiće osnov jednog životnog puta. Sve veći pritisak iz spoljašnjeg sveta na jedinku društva, učiniće da bude ugrožena unutrašnja stabilnost jedne ličnosti. Ne samo savremeni svet, već je i daleka prošlost bila upoznata sa problemima i pritiscima koje je jedan čovek mogao da izdrži, a da ipak ostane zdrav.

Zdravlje, shvatano ne samo kao čist pristup zdravom telu koje savršeno funkcionise i omogućava nam da dišemo, vidimo, čujemo, jedemo, treba posmatrati šire, i u tudefiniciju uključiti i duh tj. psihološku stranu jedne ličnosti. Zdrava glava, čiste misli, čine bjedno telo zdravim. Da bi ova celina funkcionisala potrebna nam je osim savremene medicine i pomoć jedne vrste, ’’hrane za glavu “ tj. pomoć mentalne higijene.
Mentalna higijena omogućuje pojedincima da shvate svoje egzistencijalne probleme, i da ih rešavaju na optimalan način, zatim utiče na rešavanje opštih društvenih i civilizaciskih problema. Sprečiti duševni poremećaj, zatim sprečavanje raznih devijacija u ponašanju, znači ne biti bolestan što svakako treba jednom društvu, a i čoveku.


Sadržaj:


Uvod 2
1 Etiologija mentalnih poremećaja 3
1.1 Klasifikacija mentalnih bolesti 5
1.2 Epidemiologija mentalnih bolesti 8
2 Socijalno – medicinske mere zaštite 9
3 Socijalno – medicinski aspekti mentalnih poremećaja 11
Zaključak 16
Literatura 17
Referentni URL