Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštitne uloge kože
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Čovečija koža je jedinstveni granični organ koji ujedinjuje čitav niz funkcija. Prema tome, fiziološka uloga kože je ogromna. Kakva je i kolika uloga kože, moguće je razumeti samo upoznavanjem uloge svakog od njenih delova. Normalna koža se morfološki sastoji od tri sloja:
- epidermisa,
- dermisa i
- potkožnog masnog tkiva – tela subcutanea.

Koža se sastoji od dva sloja tkiva. Jedan je deblji i dublji i naziva se krzno. Osnovna funkcija krzna je da podupire i ishranjuje epidermis. U njegov sastav ulaze: žlezde, dlake s mišićima podizačima dlake, nervi, krvni i limfni sudovi. Vode sadrži 60-70%. Osnovna supstanca je izgrađena od mukopolisaharda, a ona dozvoljava prelazak elektrolita i hranljivih supstanci, a delimično i ćelija, od krvnih sudova do epidermisa. Ovde se stvaraju kolagena vlakna u specijalnim ćelijama.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 ZAŠTITNE ULOGE KOŽE 5
3 ZAKLJUČAK 11
4 LITERATURA 12
Referentni URL