Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekstremi funkcija dvije promjenjive
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
EKSTREMI FUNKCIJA DVIJE PROMJENLJIVE


1.1 Lokalni ekstrem funkcije dvije promjenljive

Definicija 2.1. za datu funkciju z = f (x, y ) koja je definisana na skupu D, kažemo da u tački Mo ( Xo , Yo ) є D ima:

a) lokalni minimum, ako postoji δ > 0 tako da je

f (x,y ) > f ( Xo, Yo ) (1)

za sve tačke (x, y) iz δ – okoline tačke Mo, različite od Mo.

b) b) lokalni maksimum, ako postoji δ > 0 tako da je

f ( x, y) < f ( Xo, Yo ) (2)

za sve tačke (x, y) iz δ – okoline tačke Mo, različite od Mo.

Sadržaj

1 EKSTREMI FUNKCIJA DVIJE PROMJENLJIVE 2
1.1 Lokalni ekstrem funkcije dvije promjenljive 2
1.2 Vezani (uslovni) ekstremi funkcije 6
1.2.1 Metod supstitucije za određivanje uslovnog ekstrema funkcije dvije promjenljive 8
1.2.2 Lagrangeov metod za određivanje uslovnog ekstrema funkcije dvije promjenljive 9
2 ZAKLJUČAK 14
3 LITERATURA 15
Referentni URL