Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kompleksni brojevi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Najstarije poznate matematičke pločice potiču iz 2400. godine pre Hrista, no zasigurno se upotreba matematike proteže na celu civilizaciju. Tokom 5000 godina razvila se golema količina postupaka i pojmova poznatih kao matematika i na mnogo načina se ispreplela sa svakidašnjicom. Kakva je priroda matematike? Čime se bavi? Kako se stvara i koristi? Koliko je važna?

Nalaženje odgovora na ta teška pitanja nimalo ne olakšava činjenica da je grana toliko opsežna da ju je nemoguće jednoj osobi spoznati, a kamoli ukratko izložiti. No o matematici možemo razmišljati i na drugi način: matematika je ljudska delatnost već hiljadu godina i svatko je svesno ili nesvesno koristi. Uz golemu populaciju koja se pomalo služi matematikom, postoji i malen broj ljudi koji su profesionalni matematičari: oni rade matematiku, neguju je, podučavaju, stvaraju i koriste se njome u mnoštvu situacija. Matematika je beskrajno složen i tajnovit svet: istraživanje toga sveta treba biti strast svakog matematičara.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Kompleksni brojevi 4
1.1 Pregled klasa brojeva (Henkelov princip permanencije) 4
1.2 Definicija imaginarne jedinice (Ojler 1912) 5
1.3 Opšti oblik kompleksnog broja, konjugovano kompleksan broj 6
1.4 Operacije u skupu C (+,-,*,:, stepen kompleksnog broja) 8
1.5 Muavrova formula (koren kompleksnog broja, n-ti koren iz realnog broja na trigonometrijskom krugu) 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL