Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logaritamske nejednačine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prvi put logaritme je primetio Jost Birgi, švajcarski proizvođač satova dok je metod prirodnog logaritma prvi predložio 1614. godine Džon Neper u svojoj knjizi Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Ovaj metod je doprineo u napretku nauke, a posebno astronomije čineći neke teške računice mogućim. Sve do upotrebe računara u nauci, ovaj metod je korišćen u svim granama praktične matematike. Pored svoje upotrebe u računicama, logaritmi su popunili važno mesto u višoj, teoretskoj matematici.

U početku, Neper je logaritme zvao "veštačkim brojevima", a antilogaritme "prirodnim brojevima". Kasnije, Neper je formirao reč logaritam, zvučnu kovanicu koja je trebala da označi odnos: λoγoς (logos) i αριθμoς (arithmos) što predstavlja broj. Termin antilogaritam je uveden pred kraj 17. veka i, iako se nikada nije preterano koristio u matematici, postojao je u tablicama dok nije izašao iz upotrebe.

SADRŽAJ

UVOD 3
1 LOGARITMASKE JEDNAČINE 4
2 LOGARITAMSKE NEJEDNAČINE 9
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL