Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Trigonometrijski oblik kompleksnog broja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Tema ovog maturskog rada je trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Kao prvo, postavlja se pitanje zasto se uopšte uvodi trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Podsjetimo se da smo u svakom novom skupu brojeva mogli uvesti neku novu operaciju.
Tako smo u skupu Z mogli oduzimati (tj. dobili smo inverzne elemente u
odnosu na sabiranje), u skupu Q smo mogli dijeliti (tj. dobili smo inverzne elemente u odnosu na množenje), a u skupu R smo mogli računati potencije pozitivnih brojeva i kada je eksponent racionalan broj, tj. mogli smo vaditi korijene iz pozitivnih brojeva). U skupu C je pak moguće vaditi korijene iz svih komplesnih brojeva.

Da bismo na jednostavan način vadili korijene iz kompleksnih brojeva uvodi se novi način zapisivanja kompleksnoih brojeva tj. trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Zaključak se odosi na primjenu kompleksnih brojeva u fizici, prije svega, ali i u svakodnevnom životu.

SADRŽAJ

Uvod............3
Trigonometrijski oblik kompleksnog broja…………..3-7
Množenje i dijeljenje kompleksnih brojeva u trigonometrijskom obliku…….7-9
Stepenovanje i korjenovanje kompleksnih brojeva u trigonometrijskom obliku.9-15
Primjena i primjeri iz svakodnevnog života…….16-17
Kratka historija nastanka kompleksnih brojeva…………18-25
Literatura…………30
Referentni URL