Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Imidž zaposlenih i organizacije na primeru iz prakse
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Imidž dobre i uspešne organizacije počinje u samoj organizaciji jer znamo da je nivo zadovoljstva i motivacije zaposlenih merljiv i stalan proces na koji se može delovati na različite načine kao što su koliko često i na koji način s komunicira sa zaposlenima, kako im se prenose važne poruke i usmeravaju ka postizanju poslovnih ciljeva organizacije. Najugledniji svetski menadžeri imidž kompanije svrstavaju među tri prioriteta u svom poslu. Dobar imidž ne može se brzo steći ni kupiti, ali ga je zato lako izgubiti.

Istraživanja pokazuju da korporativni ugled i dobar ugled robne marke (branda), odnosno njegov imidž, mogu doneti konkurentsku prednost, a potom i profit. Ali ugled se ne može izmeriti ni jednostavno pretočiti u 'opipljivu' vrednost pa se reputacija robne marke i korporacije u strateškom menadžmentu naziva 'neopipljivim resursom'. No na neopipljivim je resursima Irska u desetak godina izgradila svoj globalno prepoznatljivi imidž.
Identitet preduzeća ili korporacije kreira se i osmišljava grafičkim dizajnom i marketingom, provodi na sve segmente preduzeća i najčešće definiše pomoću priručnika osnovnih standarda. Identitet je zbir svih aspekata koje preduzeće formira kao vlastito, prepoznatljivo i konzistentno, kroz sva sredstva komunikacije, promocijom i distribucijom materijala, podednako unutar i izvan preduzeća.

SADRŽAJ

UVOD 1
Metod rada 1
1 Imidž zaposlenih i organizacije 2
1.1 Izgradnja imidža organizacije 4
1.2 Izgradnja imidža zaposlenih 5
1.3 Izgradnja reputacije organizacije i zaposlenih 6
1.4 Primer izgradnje imidža u poslovnoj organizaciji 7
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
Referentni URL