Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Inovacije u pozorištu – Internet marketing Narodnog pozorišta u Beogradu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD – Internet marketing u ustanovama kulture

Sve više zainteresovanih za kulturna saznanja upravo na Internetu traži željene informacije i obogaćuje svoje znanje. Internet kulturnim organizacijama služi kao medijum za obaveštavanje o kulturnim manifestacijama, radnim vremenima i aktivnostima kulturnih objekata, informisanje o izložbama, online izložbe, istraživanja preferencija korisnika, prodaju karata, prodaju proizvoda, oglašavanje o potrebnim kadrovima, pružanje obrazovnih informacija o izložbama, objavljivanje elekronskih magazina, slanje i primanje elektronske pošte, sprovođenje istraživanja zarad unapređenja organizacije, kreiranje liste članova, kreiranje novog auditorija, kreiranje novih usluga potrošačima.

U zavisnosti od razloga angažovanja organizacije, koristi od prisustva na Internetu mogu biti sledeće: ispunjavanje misije, bolji pristup kolekcijama/izložbama/formama umetnosti/kulturnim proizvodima, formiranje auditorija, unapređenje menadžmenta, očuvanje objekata, doprinos zaštiti kulturnog nasledstva, promovisanje i kreiranje publiciteta kulturne organizacije, zauzimanje pozicije na World Wide Web-u.

Sadržaj :

1 UVOD – Internet marketing u ustanovama kulture 3
2 Narodno pozorište u Beogradu 4
3 Internet prezentacija pozorišta i prisutnost na mreži Fejsbuk 7
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
Referentni URL