Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing u banjskom, zdravstvenom i relaksacionom turizmu sa studijom Ba. Rusanda
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Маркетинг здравственог, односно бањског туризма, готово да је потпуно исти као и маркетинг било које друге услужне делатности. Изузетак који се мора нгласити јесте да овај маркетинг укључује и одређену врсту здравственог елемента, што је прилично осетљив и лични аспект људског бивствовања. Ово има утицаја на све елемента маркетинга и веома је значајно.
Треба нагласити да се здравствени и баљски туризам пре свега ослањају на поверење посетилаца. Гости верују у лековите природне вредности понуде и очекују нешто више од само лепог искуства и сећања. Туристи желе боље здравље и стабилније стање ума, а у случају здравственог туризма где се обављају и хируршки захвати њихове жеље могу бити лепши зуби или лепше облине. Ризици у вези са овим услугама током путовања могу бити много већи него у другим встама туристичког путовања. Резултат овога јесте широк спектар техника и приступа које пружаоци услуга и маркетинг менаџери користе како би привукли нове и задржали већ постојеће посетиоце.

Оно што је најважније јесте да свака установа или организација спроводе сасвим различите маркетинг приступе. Свакако да је ово сасвим ново и веома мало познато установама које су тек почеле да примају туристе из других делова земље као и из других земаља, као што су клинике, медицинске бање или мањи домови за одмор. Такође, читав концепт маркетинга може бити веома непознат и нов и за оне бање и бањске хотеле који су функционисали на затвореном тржишту, или за болнице које су одлучиле да се отворе према иностраним пацијентима.

САДРЖАЈ

1. УВОД 1
2. МАРКЕТИНГ У СЕКТОРУ УСЛУГА 2
2.1. ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У СЕКТОРУ УСЛУГА 2
3. ЗНАЧАЈ БАЊСКОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ И РЕЛАКСАЦИОНОГ ТУРИЗМА КАО ВРСТЕ ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА 4
3.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА У БАЊСКОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И РЕЛАКСАЦИОНОМ ТУРИЗМУ 5
3.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОНУДЕ БАЊСКОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ И РЕЛАКСАЦИОНОГ ТУРИЗМА 6
3.3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРАЖЊЕ БАЊСКОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ И РЕЛАКСАЦИОНОГ ТУРИЗМА 6
4. ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У БАЊСКОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И РЕЛАКСАЦИОНОМ ТУРИЗМУ 8
4.1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА МАРКЕТИНГА У БАЊСКОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И РЕЛАКСАЦИОНОМ ТУРИЗМУ 8
4.2. НОСИОЦИ МАРКЕТИНГА У БАЊСКОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И РЕЛАКСАЦИОНОМ ТУРИЗМУ 9
5. МАРКЕТИНГ МИКС У МАРКЕТИНГУ БАЊСКОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ И РЕЛАКСАЦИОНГ ТУРИЗМА 10
5.1. ПРОИЗВОД 11
5.2. ДИСТРИБУЦИЈА 12
5.3. ЦЕНА 13
5.4. ПРОМОЦИЈА 13
6. БРЕНДИРАЊЕ 15
6.1. БРЕНДИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНОМ И РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ 15
6.2. БРЕНДИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ И МЕСНОМ НИВОУ 16
7. ПЛАНИРАЊЕ МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 17
7.1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗА БАЊУ РУСАНДУ У МЕЛЕНЦИМА 18
7.1.1. АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ 18
7.1.2. ПЛАН МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ БАЊЕ РУСАНДЕ 21
7.1.2.1. Анализа ситуације – дијагноза и прогноза 21
7.1.2.2. „SWOT“ анализа бање Русанде 21
7.1.2.3. Избор циљног сегмента и циљеви маркетинга 22
7.1.2.4. Маркетинг стратегија 22
7.1.2.5. Програм акција 23
7.1.2.6. Планирање буџета 25
8. ЗАКЉУЧАК 26
9. ЛИТЕРАТУРА 27
Referentni URL