Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Optika Milijana - biznis plan
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: SZTR Optika “Milijana”, trgovina i izrada optičarskih proizvoda, samostalno zanatsko trgovačka radnja
Skraćeni naziv: “Milijana”
Vrsta delatnosti: SZTR “Milijana” je registrovana za proizvodnju optičkih instrumenata i fotografske opreme međutim, bavi se isključivo izradom i prodajom optičarskih proizvoda pod šifrom 33400

SADRŽAJ

I UVODNI DEO
1.Osnovni podaci o investitoru 1
1.1.Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 1
1.2.Analiza razvojnih mogućnosti investitora 2
1.3. Rezime 2
1.4. Ponuda garancije 3
II OPERATIVNI PLAN
2.1.Tehničko tehnološka analiza 3
2.1.1.Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja 3
2.1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja 4
2.1.3.Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata 5
2.1.4. Popis neophodnih sredstava za rad 6
2.1.5.Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje 7
2.2.Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata 7
2.2.1.Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih 7
2.2.2. Obuka zaposlenih 8
2.2.3. Predviđena organizaciona struktura 8
2.2.4.Ključne osobe 9
2.3. Analiza lokacije 10
2.3.1. Karakteristike makrolacije 10
2.3.2. Karakteristike mikrolokacije 10
2.4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu 10
2.4.1.Zaštita životne sredine 10
2.4.2.Zaštita na radu 10
2.4.3. Potencijalna opasnost za radnike 11
III MARKETING PLAN
3.1. Plan prodaje 12
3.1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike 12
3.1.2. Ciljno tržište 13
3.1.3. Komplementarnost i supstitutivnost sa drugom vrstom proizvoda 13
3.1.4. Životni ciklus proizvoda/usluga 13
3.1.5. Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata 13
3.2.Analiza i procena tražnje 14
3.2.1. Relevantni faktori tražnje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budućeg kretanja) 15
3.2.2. Projektovana tražnja 15
3.3.Analiza i procena promocije, distribucije i cene 16
3.3.1.Promocija 16
3.3.2.Distribucija 17
3.3.3.Cena 17
3.4.Analiza i procena ponude 18
3.4.1. Analiza buduće ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije 18
3.5.SWOT Analiza 19
3.6.Projekcija plasmana proizvoda 19
3.7.Plan nabavke 21
3.7.1.Karakteristike osnovnih inputa 21
3.7.2. Mogućnost nabavke inputa 21
3.7.3.Analiza i procena uslova nabavke inputa 22
Referentni URL