Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berlinski kongres 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Berlinski kongres održan je u julu i junu 1878 na inicijativu nemačkog kancelara Otto von Bismarck-a. Učesnici ovog kongresa bili su Nemačka, Austro-Ugarska, Francuska, Velika Britanija, Italija Rusija i Turska. Pred "Berlinski kongres" potpisan je "San-Stefanski mir" (3.marta 1878. godine), kojim je završen rusko-turski rat. Ovim ugovorom Turska je trebala da izgubi veliki deo teritorije na Balkanu, a za uzvrat da se stvori "Velika Bugarska" koja bi bila satelit Rusije. Bugarska je trebala dobiti deo današnje BJRM, deo Srbije do Niša.

BiH je trabala dobiti autonomiju u okviru "Otomanskog carstva". Ove teritorije trebale su ekspandirati na štetu Srbije, razlog ruske podrške Bugarima bio je sledeći, jer su se Obrenovići otvoreno propagirali partnerstvo sa Austro-Ugarskom. Nagla ekspanzija Rusije na Balkanu smetala je Austro-Ugarskoj i Velikoj Britaniji. Usled medjunarodnog pritiska Rusija popušta i San-Stefanski ugovor proglašen je nevažećim, a teritorijalni pregovori krenuli su iz početka.

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Nezavisnost Srbije 4
1.2 Prilike u Srbiji uoči Berlinskog kongresa 5
1.3 San Stefan - prethodnica Berlinskog kongresa 10
1.4 Berlinski kongres 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL