Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kubanska kriza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Istorijski posmatrano, postojale su brojne krize koje su eskalirale u sukobe i ratove, ali su postojale i krize koje su uspešno rešavane. Kubanska kriza 1962. godine je, na primer, uspešno rešena. Tako je izbegnuta potencijalna opasnost od pojave prvog nuklearnog rata između tada vodećih zemalja sveta: Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država .

Postoji opšta saglasnost istraživača i analitičara koji se bave problematikom međunarodnih odnosa posle Drugog svetskog rata o tome da je vrhunac konfrontacije dva suprotstavljena vojnopolitička saveza zemalja svrstanih u Severnoatlantski savez (Nato) i Varšavski ugovor - poznat u istoriji pod nazivom hladni rat - dostignut u jesen 1962. u vreme tzv. kubanske krize. Tada su dve vodeće sile tih saveza SAD i Sovjetski Savez, međusobni sukob, koji je intenzivno trajao već petnaestak godina, doveli na samu ivicu nuklearnog rata. S obzirom na ogromne nuklearne i ostale vojne potencijale sukobljenih strana, rat bi bez sumnje imao katastrofalne, verovatno uništavajuće posledice za čovečanstvo.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Kubanska kriza 2
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL