Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Orlovi i lavovi (istorija balkanskih ratova 1817-1974) - Gi Gotje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Orlovi i lavovi (istorija balkanskih dinastija 1817-1974) - Gi Gotje

Predmet ovog prikaza jeste knjiga Orlovi i lavovi (istorija balkanskih dinastija 1817-1974), čiji je autor francuski istoričar Gi Gotje. Knjigu je objavila izdavačka kuća Paideia iz Beograda. Izdato je samo jedno izdanje i to 2002. godine a knjiga obuhvata 259 strana autorskog teksta. Za prevod sa francuskog zaslužna je Vera Roglić, a glavni recenzent je bila Zlata Muradbegović. Knjiga je prvo objavljena na francuskom jeziku, a uskoro i na srpskom.

Gi Gotje rođen je 1939. godine u Vinipegu, Manitoba. Diplomirao je na univerzitetu Manitoba 1963. godine. Gi Gotje je objavio brojne studije o slici, filmu kao i knjige o filmskim stvaraocima. Autor je više knjige iz oblasti književnosti i istorije. Gi Gotje je francuski istoričar. Napisao je brojna dela a neka od njih su:
- Justinijan: carski san (veliki osvajači),
- Viktorija: uspon Engleske,
- Konstantin: trijmuf krsta,
- Filip August: Proleće francuske nacije,
- Misi: kraljica Rumunije i dr.
Balkan nudi potresnu sliku monarha različitih naravi koji su nastojali svakojakim i često protivrečnim sredstvima da uspostave svoju vlast u strahovito nemirnoj Evropi. Osnovna teza koju je u svojoj knjizi Orlovi i lavovi (istorija balkanskih monarhija 1817 - 1974) izložio Gi Gotje jeste hirovitost vladara balkanskih naroda: Albanije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Hrvatske, Srbije, Crne gore i Jugoslavije.

S A D R Ž A J

1 Orlovi i lavovi (istorija balkanskih dinastija 1817-1974) - Gi Gotje 3
LITERATURA 9
Referentni URL