Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pokret za autonomiju Bosne od 1831 do 1832 godine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Devetnaesto stoljeće u Bosni i Hercegovini su obilježile značajne društvene promjene koje su bile rezultat nastojanja Visoke Porte da reformama zaustavi propadanje Carstva. Vojnim, administrativno-upravnim, sudskim i financijskim reformama, osmanski sultani su težili modernizaciji države i društva i jačem vezivanju Bosanskog ejaleta za centralnu vlast. Budući da je Bosna, kao najisturenija provincija Osmanskog Carstva podnijela najveći teret ratova koje su Osmanlije u XVII i XVIII stoljeću vodile protiv Venecije i Austrije, bosanski muslimani kao nosioci odbrane, uspjeli su nametnuti svoj poseban položaj u osmanskoj državi.

Karlovačkim mirom Bosanski ejalet postaje najistureniji dio evropskog dijela Osmanskog Carstva. Bosna od dotadašnje pogranične provincije, iz koje su kretali vojni pohodi na zapad, postaje bedem o kojem ovisi opstanak cjelokupnog Carstva. Svjesni sudbine svojih sunarodnika, koji su u prethodnim ratovima došli pod vlast Beča i Venecije, kao i činjenice da je snaga Osmanskog Carstva sve više slabila, Bošnjaci se u XVIII stoljeću svrstavaju u jedinstven front odbrane Bosne.

SADRŽAJ

1. Uvod ................ 2
2. Prilike u Bosanskom ejaletu uoči pokreta za autonomiju 1831.god. ..... 4
3. Kapetanski sastanak ............................. 10
4. Husein kapetan Gradaščević ........................... 13
5. Borba za autonomiju Bosanskog ejaleta u Osmanskom Carstvu ...... 15
6. Stanje u Bosni nakon sloma pokreta 1832. godine .... 19
7. Zaključak ........................ 20
8. Conclusion .................... 21
9. Literatura ..................... 22
10. Prilozi .......................... 24
Referentni URL