Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sarajevski atentat 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD – Atentat u Sarajevu i politički ekstremizam

Atentat na austrijskog Nadvojvodu Franca Ferdinanda je istorijski događaj kolosalnih posledica, koji je bio uzrok Prvom svetskom ratu, raspadu Austrougarske monarhije, zatim stvaranju novih država: Čehoslovačke, Mađarske, Jugoslavije i povraćaju značajnih teritorija susednim državama, koje su okupirale ili aneksirale Austrougarska i Turska.

Na samom početku rada pozabavićemo se odgovorom na pitanje o tome da li je atentat u Sarajevu čisti ekstremistički i teroristički akt, budući da ovaj događaj predstavlja jednu od najkontraverznijih tački u jugoslovenskoj istoriji, što je idalje čini vrlo značajnom i aktuelnom. Marković definiše politički ekstremizam kao težnju da se sa političkim protivnicima obračun vrši sredstvima sile. Terorizam kao jedan od oblika nasilja, sve više u savremenom svetu ugrožava kako unutrašnju, tako i međunarodnu bezbednost. Terorizam kao pojava karakteriše sve epohe ljudskog društva.

Sadržaj:

1 UVOD – Atentat u Sarajevu i politički ekstremizam 3
2 Stanje u Srbiji i pozadina atentata 4
3 Poseta Franca Ferdinanda Sarajevu i izvršenje atentata 7
4 Odgovornost za atentat 8
5 Proces protiv atentatora i kasnije interpretacije atentata 10
6 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL