Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Srpska crkva u doba Nemanjića
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Duhovni život i crkvena organizovanost srpskog naroda traje već više od jednog milenijuma. Autokefalnu (samostalnu) crkvu Srbi su dobili 1219. godine zaslugom svetog Save, koji je bio i prvi srpski arhiepiskop. Tokom 781 godine, Srpska crkva je prolazila i još uvek prolazi kroz teška i preskrbna vremena. Privremeno je gubila samostalnost, ali ne i snagu vere i pravoslavno opredeljenje. Ugnjetavana je od Turaka i drugih zavojevača, ali se odbranila trpljenjem i snagom istine. Sputavana je i nasilno prevaravana, ali je u svim tim nedaćama opstojala u hrišćanskoj veri i tradiciji svojih slavnih predaka.

Srpska crkva je duhovni stožer srpskog naroda i čuvar njegovog hrišćanskog imena.
Predmet ovog rada biće jedan od perioda u razvoju Srpske crkve. Reč je Srpskoj crkvi u doba Nemanjića.
Osnovni cilj rada jeste da prikaže i objasni proces utemeljenja i razvoja Srpske crkve u vreme ove dinastije.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Srpska crkva u doba Nemanjića 3
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7
Referentni URL