Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacione tehnologije - Računarske mreže
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod:

Potreba za informacijama naterala je čoveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih će sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem računarske tehnologije poslednjih godina (povećanje performansi uz pad cena) i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika računara i računarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. Sa sve moćnijom računarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi.

Mreža povezuje uređaje za obradu podataka i komunikacijske uređaje, bilo na međudržavnom planu, unutar pojedine zemlje, grada, u industrijskom postrojenju, poslovnim zgradama preduzeća ili u malom uredu . Takvim povezivanjem nastao je i Internet – mreža svih mreža.

Sadržaj:

Uvod 3
Uređaji za povezivanje računarskih mreža 4
Vrste računarskih mreža 5
Topoligija računarskih mreža 6
Protokoli 8
Zaključak 9
Referentni URL