Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj elektronskog poslovanja, nedostaci i prednosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Razvoj informacione i telekomunikacione tehnologije stvorio je uslove za globalizaciju poslovanja. Glavni cilj je postao da se bez obzira na geografske distance što brže i efikasnije povežu klijenti i tokovi informacija. U uslovima vrlo jake konkurencije gde postepeno nestaju razlike izmežu banaka, investicionih banaka, brokerskih firmi i osiguravajućih kompanija, finansijske organizacije su pod stalnim pritiskom da zadrže korisnike svojih usluga, smanje troškove, upravljaju rizikom i koriste tehnologiju kao izvor konkurentske prednosti. Model globalne organizacije i jake konkurencije zahteva novu koncepciju pristupa banaka u njihovom poslovanju, o čemu svedoče sve veća ulaganja u specijalizovanu i prema klijentu orijentisanu tehnologiju. Internet je jedna od tih tehnologija.

Banke su prvobitno imale odbojnost prema inovacijama koje donosi poslovanje na Internetu, ali su tokom vremena uvidele da to nije prolazni fenomen nego sve više dio poslovne stvarnosti sa još većom perspektivom u budućnosti. Danas postoji preko 1000 svetskih banaka koje nude klijentima mogućnost obavljanja bankarskih transakcija direktno iz kuće, posredstvom Interneta.

Sadržaj :

UVOD 1
1 Razvoj elektronskog poslovanja 4
1.1 Elektronska trgovina 7
1.2 Plaćanje na Internetu – elektronsko bankarstvo 14
1.2.1 CyberCash 14
1.2.2 First Virtual 17
1.2.3 eCash 18
1.2.4 NetCash 19
1.2.5 Mondex 20
1.2.6 VisaCash 21
1.3 Pozitivne i negativne strane e - poslovanja 22
1.3.1 „EDI“ Standardi 24
1.3.2 Interpretacija podataka 25
1.3.3 Prednosti u odnosu na klasičan način razmene podataka 26
1.3.4 Prepreke za primenu elektronskog poslovanja 26
1.3.5 Uticaj e poslovanja na ekologiju 27
1.3.6 Uticaj e-poslovanja na trgovinu 29
1.3.7 Elektronsko poslovanje i globalno tržište 30
1.4 Negativan uticaj elektronskog poslovanja 33
1.4.1 Razvoj e-poslovanja u budućnosti 34
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 39
Referentni URL