Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Semantički web
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U današnje vreme intenzivnog nadmetanja na tržištu, organizacije moraju znati što u biti znaju i moraju biti sposobne osloniti se na to znanje kako bi stekle prednost na tržištu. U današnje doba znanja organizacije mogu kreirati prednost uvođenjem odgovarajućih procesa upravljanja znanjem. Područje upravljanja znanjem je široko, složeno i u neprekidnom razvoju. Ono uključuje menadžment, poslovne procese, tehnologije, strategije i ljudske potencijale. U stručnoj literaturi postoji velik broj definicija upravljanja znanjem te ih ovde izdvajamo nekolicinu radi uvida u različita viđenja ovog područja.

"Snažne okolne sile potresaju svet menadžera u 21. veku. Te sile iziskuju fundamentalne pomake u organizacionom procesu i strategiji upravljanja ljudskim potencijalima. To je upravljanje znanjem".
‘"Upravljanje znajem je kritični proces manipulisanja znanjem da bi se zadovoljile postojeće potrebe, prepoznali i iskoristili postojeći izvori znanja i razvile nove poslovne prilike".
"Upravljanje znanjem je aktivnost koja se bavi strategijom i taktikom upravljanja ljudskim sposobnostima".
Analiza mnogobrojnih značenja definicija ''informacija'' i ''znanja'' ukazuje na njihove kompleksne odnose, npr.: «informacija predstavlja sponu između znanja i posmatranog fenomena», «informacije obogaćuju i podržavaju postojeće znanje», «informacija je ekspresija znanja», «informacije predstavljaju "korisno znanje"», itd.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Semantički web 4
1.1 Istorijat semantičkog weba 4
1.2 Primena semantičkog weba 7
1.3 Razvoj semantičkog weba 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL