Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sigurnost na internetu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada razmatramo pitanje sigurnosti na internetu o bezbednosti komunikacija svakako su nezaobilazni pojmovi firewall i antivirusni programi. Ovi programi predstavljaju sigurnosne elemente smeštene između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta), a koji je dizajniran kako bi zaštitio poverljive, korporativne i korisničke podatke od neautoriziranih korisnika, (blokiranjem i zabranom prometa po pravilima koje definiše usvojena sigurnosna politika).

Postavljanjem Firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata može se kontrolirati i prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim delovima mreže. U takvom slučaju Firewall je dizajniran da dopušta pristup valjanim zahtevima, a blokira sve ostale. Firewall ujedno predstavlja idealno rješenje za kreiranje Virtualne Privatne mreže jer stvarajući virtualni tunel kroz koji putuju kriptirani podaci,(omogućuje sigurnu razmjenu osetljivih podataka među dislociranim korisnici).

Sadržaj :

UVOD 3
1 Sigurnost na internetu 4
1.1 Filtriranje paketa 4
1.1.1 NAT (Network Address Translation) 6
1.1.2 Proxy servisi 7
1.2 Antivirusi 9
1.3 Putevi zaraze 10
1.4 Antivirusni programi 10
1.5 Posledice napada virusa 11
1.6 Čišćenje virusa 12
1.6.1 Osnovna pravila zaštite od crva, virusa i trojanaca 12
1.6.2 Testiranje najpopularnijih antivirusnih programa 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL