Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Struktura računarskih mreža
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Potreba za informacijama primorala je čoveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara različite mrežne sisteme preko kojih ce sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem računarske tehnologije poslednjih godina i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika računara i računarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. Sa sve mocnijom računarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi. Vremenom su se mrežni sistemi razvijali da bi danas dostigli nivo prakticnog efikasnog okruženja za razmenu podataka.

Poceci umrežavanja vezuju se za prve telegrafske i telefonske linije kojima su se prenosile informacije do udaljenih lokacija. Dostupnost i fleksibilnost tehnologija današnjih savremenih računarskih mreža omogucava da se sa bilo koje tacke na planeti može povezati na mrežu i doci do željenih informacija.

Sadržaj :

1.Uvod 1
2. Računarske mreže 2
3. Struktura računarskih mreža 3
4. Zaključak 10
5. Literatura 11
Referentni URL