Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: 2 i 3 metil piridin
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

PIRIDIN

Piridin je aromatično heterociklično jedinjenje azota (šestočlani prsten). Fizičke karakteristike piridina prikazane su u Tabeli 1. Nema izomera. Piridin je toksična supstanca, potencijalno kancerogena. Piridin ima veliku primenu u hemijskoj industriji kao rastvarač (polaran, aprotičan, baznih osobina) i kao reagens. Ako se inhalira, može izazvati iritacije i vrtoglavicu, a na duži period dijareju, anoreksiju, umor i depresiju.

Sadržaj

1 UVOD 2
1.1 PIRIDIN 2
1.2 2-METILPIRIDIN i 3-METILPIRIDIN 5
2 DOBIJANJE 6
3 HEMIJSKA REAKTIVNOST 7
4 DERIVATI I PRIMENA 8
5 LITERATURA 10
Referentni URL