Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aromatični amini
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
AROMATIČNI AMINI

Amini su organski derivati amonijaka. Mogu se izvesti zamjenom njegovih vodonikovih atoma alkil-grupama (istim ili razlicitim). Prema broju zamjenjenih vodonikovih atoma dijele se na:
• primarne (R−NH2),
• sekundarne (R2NH) i
• tercijane amine (R3N).

Sadržaj

AROMATIČNI AMINI 4
Nomenklatura amina 4
Nalaženje i dobijanje amina 5
Dobijanje primarnih aromatičnih amina 6
Osobine amina 7
Najvazniji aromatični amini 8
Anilin 8
Reakcije anilina 9
Toluidin 10
Difenil-amin 11
Trifenil-amin 11
Metil-anilin 11
Dimetil-anilin 11
LITERATURA 12
Referentni URL