Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nacionalni park Đerdap
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Nacionalni park Đerdap je najveći nacionalni park Srbije. Nalazi se u severoistočnom delu Srbije na samoj granici sa Rumunijom. Pruža se uz desnu obalu Dunava, od Golubca do Karataša kod Kladova, u dužini od 100 km, obuhvatajući uzani šumski brdsko - planinski pojas širine od 2 do 8 km i visine od 50 do 806 metara iznad Dunava.

Nacionalni park Đerdap formiran je 1974. godine, a proglašen je 1983. godine kada je Skupština Srbije donela Zakon o Nacionalnom parku Đerdap kojim su utvrđene njegove granice. Površina parka iznosi 63.500 ha. Obuhvata teritorije opština Golubac, Kladovo i Majdanpek.
Nacionalni park Đerdap se odlikuje veoma atraktivnim pejzažima i vidikovcima, izuzetno retkim biljnim i životinjskim vrstama, pećinama, potocima kao i mnogobrojnim antropogenim motivima.

SADRŽAJ

1. Uvod…………………………………………………….3
2. Geografsko – turistički položaj………………………….4
3. Prirodne vrednosti……………………………………….5
3.1. Morfološke karakteristike…………………….....5
3.2. Klima…………………………………………….6
3.3. Hidrografske vrednosti…………………………..6
3.4. Biografske vrednosti……………………………..7
3.4.1. Flora………………………………………….7
3.4.2. Fauna………………………………………....7
3.4.3. Rezervati prirode……………………………..8
3.4.3.1. Lepenski vir……………………..……8
3.4.3.2. Veliki I Mali Štrbac………………….9
3.4.3.3. Golubački grad………………………10
3.4.3.4. Bosman – Sokolovac…………………10
3.4.3.5. Čoka Njalta sa Pesačom……………...11
3.4.3.6. Bojana………………………………..11
3.4.3.7. Tatarski vis…………………………...11
3.4.3.8. Šomrda……………………………….11
3.4.3.9. Ciganski potok……………………….11
3.4.3.10. Kanjom Boljetinske reke-Greben…….11
4. Anropogene vrednosti……………………………………12
4.1. Praistorijski spomenici i kulture…………………12
4.2. Srednjovekovni spomenici……………………….13
4.3. Etnografske vrednosti i folklor…………………..13
5. Oblici turizma…………………………………………….14
6. Zaklučak………………………………………………….15
7. Literatura…………………………………………………16
Referentni URL