Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis plan - 4
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Основни циљ економског развоја савременог друштва је стварање тзв. предузетничког друштва, тј. такве привредне ситуације у којој доминирају јака домаћа предузећа чији су носиоци јаке личности, предане послу, истрајне итд..
У оваквом окружењу, основне вредности постају знање, иновације, идеје, технологије и предузетништво, односно менаџмент активности се јављају у свом изворном облику, уз потпуно рационалне стратегије, планирање и доношење одлука. Основни предуслов за овакву поставку привреде представљају унапред смишљени планови деловања појединачних предузећа – бизнис планови.

Бизнис план је основни образац деловања предузећа у оквиру свог окружења. Помоћу адекватно направљеног бизнис плана може се деловати на прави начин у право време и избећи изненађења и непланиране активности. На основу овога се може закључити да је основна сврха бизнис плана да обезбеди да се дефинисани циљеви пословања претворе у стварност, уз минимализацију евентуалних негативних последица.

САДРЖАЈ:

1.УВОД 1
2.БИЗНИС ПЛАН 2
2.1.ЕЛЕМЕНТИ БИЗНИС ПЛАНА 2
3.ИНОВАЦИЈЕ И ИНОВАЦИОНИ ПРОЦЕСИ 5
4.ЗАВРШНИ РАДОВИ НА БИЗНИС ПЛАНУ 6
4.1.СРАВЊАВАЊЕ БИЗНИС ПЛАНА 6
4.2.РЕАЛИЗАЦИЈА И РЕЗИМЕ БИЗНИС ПЛАНА 6
5.МАРКЕТИНГ ПЛАН 7
5.1.ЦИЉНО ТРЖИШТЕ 8
5.2.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 9
5.3.МАРКЕТИНГ МИКС 10
6.ФИНАНСИЈСКИ БИЗНИС ПЛАН 12
6.1.САДРЖИНА И ЗАДАЦИ ФИНАНСИЈСКОГ
БИЗНИС ПЛАНА 12
6.2.ОСНОВНА НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА КОД
ФИНАНСИЈСКОГ БИЗНИС ПЛАНА 12
6.3.СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ БИЗНИС ПЛАНА 13
6.4.ЕЛЕМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ БИЗНИС ПЛАНА 13
7.ЗАКЉУЧАК 15
8.ЛИТЕРАТУРА 16
Referentni URL