Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis plan za otvaranje turističke agencije u Beogradu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U V O D

Turističke agencije su odigrale prvorazrednu ulogu u procesu pretvaranja turizma u masovni fenomen. One su to postigle smanjenjem cena turističkih usluga i povećanjem njihovog kvaliteta.

Potražnja za turističkim uslugama je prostorno odvojena od turističke ponude. Ako se ovome doda i to da je potražnja za putovanjima umanjena u smislu postojanja velikog broja njenih nosioca i da u procesu zadovoljenja potreba domaćih i stranih turista ucestvuje veliki broj raznih delatnosti, onda se može sagledati značaj povecanja turističke tražnje i ponude na bazi delatnosti specijalizovanih organizacija u oblasti posredovanja između potražnje i ponude. Turističke agencije se javljaju kao najrasprostranjeniji oblik posredovanja između turističke potražnje i ponude. Ovakva uloga turističkih agencija zahteva da one dobro poznaju sve elemente vezane za turističku tražnju i ponudu, kao i to da su u stanju da sadašnje i potencijalne turiste snabdevaju neophodnim informacijama za poduzimanje kvalitetnih putovanja i boravaka u turističkim mestima.

Kao što se vidi, osnovnu delatnost turističkih agencija predstavlja uspešno realizovanje njihove posredničke uloge u turističkom prometu, tj. uspostavljanje »mosta« između turističke tražnje i ponude. Međutim, danas je delatnost turističkih agencija daleko šira i obuhvaća skoro sve sfere pružanja usluga domaćim i inostranim turistima.

SADRŽAJ:

1) Uvod
2) Proizvod
3) Tržište
4) Lokacija
5) Zaposlenost
6) Specifikacija osnovnih sredstava
7) Specifikacija obrtnih sredstava
8) Projekcija finansijskog rezultata
Referentni URL