Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski saldo u javnom sektoru
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Finansijski saldo u javnom sektoru predstavlja odnos prikupljenog i potrošenog u domenu poreskih prihoda i rashoda koji se tiču državne potrošnje u cilju zadovoljavanja opštih interesa, podele plata državnih službenika itd. U današnjim uslovima svetske ekonomske krize finansijski saldo je veoma bitan.

Minus u saldu je danas veliki problem država širom sveta, pa tako se veoma vodi računa o finansijskom saldu i podešava se da u kontinuitetu ne predstavlja opterećenje za državnu kasu koja teži pozitivnim rezultatima, a time i da isprati potrebna davanja koja se tiču javnog interesa. U ovom radu će sa aspekta teroije biti analizirano šta to čini saldo i kako se računa i prikazuje.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 FINANSIJSKI SALDO U JAVNOM SEKTORU - 3 -
2.1 Prihodi - 4 -
2.2 Rashodi - 4 -
2.3 Saldo - 5 -
2.4 Finansijski saldo i deficit - 9 -
3 ZAKLJUČAK - 12 -
4 LITERATURA - 13 -
Referentni URL