Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijsko poslovanje u preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Termin finansije potiče iz srednjovekovnog latinskog jezika čije su reči finantio, financi, finansija, reminoria označavale plaćanje. Finansije proučavaju novčane odnose u vezi sa mobilizacijom (prikupljanjem), raspoređivanjem i trošenjem (upotrebom) novčanih sredstava za zadovoljavanje brojnih potreba privrede i društva.

Poslovne finansije, odnosno finansije preduzeća proučavaju:

1. sistem novčanih tokova u poslovnoj reprodukciji (kružno kretanje novčanih sredstava u sferi proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje)
2. finansijske odnose između preduzeća i ostalih ekonomskih subjekata u privredi i vanprivredi i finansijske odnose unutar preduzeća
3. prikupljanje, čuvanje, raspodelu i upotrebu finansijskih sredstava
4. finansiranje tekućih i razvojnih potreba i finasiranje programa preduzeća.

Sadržaj:

1. Uvod 3
2. FINANSIJSKO POSLOVANJE U PREDUZEĆU 3
2.1 Uloga finansija u procesu poslovanja 4
2.2 Glavni i sporedni finasijski ciljevi preduzeća. 5
2.3 Organizacija finansijskog poslovanja u preduzeću 6
2.4 Upravljanje obrtnim sredstvima, zalihama i novcem 6
2.5 Finasijsko planiranje 7
2.6 Zadaci i ciljevi finasijske analize 8
3. BILANS STANJA I BILANS USPEHA 9
3.1 Analiza bilansa 9
3.2 Izveštaj novčanih tokova gotovine 10
3.3 Neto obrtni fond 10
4. Prilog: FINANSIJSKO POSLOVANJE TRGOVINSKOG PREDUZEĆA 10
4.1 Finansijski izveštaji u trgovinskim preduzećima 10
6. Zaključak 18
7. Literatura 19
Referentni URL