Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Geneza finansijskog izveštavanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Sa kontinuitetom od više od 170 godina finansijsko izveštavanje predstavlja aktuelan problem. U proteklom vremenskom periodu problem finansijskog izveštavanja je imao tendeciju progresije, i to: u vreme znatnijih monetarnih poremećaja (onakvim kakvi su bili posle svetskih ratova), zatim u vreme pripreme zakonskih tekstova, koji su se odnosili na pitanja obaveza vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje godišnjih izveštaja i polaganja računa, u vreme značajnih poslovnih i finansijskih afera (koje su pored pojedinih privrednih sektora konkretne zemlje, do temelja uzdrmale njihov finansijski sistem u celini).

SADRŽAJ:

UVOD 1
1. GENEZA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 1
1.1. Finansijski izveštaji u funkciji upravljanja preduzećem 1
1.2. Statičko shvatanje finansijskog izveštavanja 2
1.3. Dinamičko shvatanje finansijskog izveštavanja 4
1.4. Organsko shvatanje finansijskog izveštavanja 5
1.5. Različiti koncepti tabele finansiranja 7
1.6. Kritički osvrt na finasijsko izveštavanje u našoj praksi 8
2. NEOPHODNOST PROMENA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI 9
3. FINANSIJSKA REVIZIJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA INFORMATIVNIH MOGUĆNOSTI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 10
3.1. Ključni akteri procesa na relaciji ''profesionalna odgovornost – javni interes'' 11
3.2. Izvor gepa informacionih očekivanja 12
3.3. Uloga finansijske revizije u poboljšanju informativne mogućnosti finasijskih izveštaja 14
4. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U FUNKCIJI 16
POSLOVNO-POLITIČKIH CILJEVA 16
MENADŽMENTA PREDUZEĆA 16
4.1. Strategija bilansa 17
4.2. Taktika bilansiranja 18
5. GLOBALNA HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 19
5.1. Uticaj istorijskih okolnosti na prisustvo razlika u računovodstvenim rešenjima 20
5.2. Direktive EZ o polaganju računa 20
5.3. Harmonizacija računovodstvenih standarda 21
5.4. Harmonizacija standarda revizije 24
5.5. Odnos prema globalnoj harmonizaciji polaganja računa 26
u našoj praksi 26
5.6. Etički aspekt finansijskog izveštavanja i revizije 28
6. WEB PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 28
6.1. Primena zakonskih pravila za finansijsko 29
izveštavanje na Web sajtu 29
6.2. Dostupnost informacija na Web-u 29
6.3. Saglasnost Web prezentacije finansijskih izveštaja sa 30
Opšteprihvaćenim računovodstvenim principima 30
(Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) 30
6.4. "Granice" godišnjeg finansijskog izveštavanja na Web-u 30
6.5. Identifikacija konačnog korisnika finansijskih izveštaja 30
6.6. Propisi za priključak kod finansijskog izveštavanja na Web-u 31
6.7. Prošireni poslovni izveštajni jezik (Extensible Business Reporting Language – XBRL) 31
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 32
Referentni URL