Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Investicioni fondovi - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Globalizacija, monetarne integracije, deregulacija i nove informatičke tehnologije povećavaju transparentnosti i smanjuju transakcione troškove na tržištu kapitala. Došlo je do brzog rušenja raznih barijera na nacionalnim tržištima, jer globalizacija u sebi sadrži i liberalizaciju odnosa na finansijskim tržištima. Prednosti koje od ovih poslova imaju banke i multinacionalne kompanije su dobro poznate. Ono što je interesantno prosečnom građaninu je mogućnost da se i on uključi u savremene finansijske tokove intenzivnije nego ikad do sada. Dostupnost informacija kroz razne časopise web stranice, on-line brokeraža i bankarstvo omogućili su pristup tržištima iz fotelje.

Više nije potrebno puno novca da bi se ulagalo u hartije od vrednosti jer je to moguće i sa svega nekoliko stotina eura. Nova saznanja omogućavaju i aktivnu ulogu pojedinaca u finansijskim tokovima. Pojedinac preuzima ulogu investitora koji aktivno učestvuje na finansijskim tržištima, prati njihove tokove, preuzima rizike i očekuje finansijske dobitke. Pri formiranju portofolija hartija od vrednosti investitor polazi od tri osnovna cilja: sigurnosti; likvidnosti; prinosa.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Načini ulaganja u investicione fondove 2
1.2 Karakteristike investicionih fondova 4
1.3 Prednosti ulaganja u investicione fondove 5
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL