Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pribavljanje obrtnih sredstava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Strukturu jednog informacionog sistema preduzeća sačinjavaju odgovarajući informacioni podsistemi. Među njima, svakako najznačajniji po ulozi je računovodstveni sistem informisanja, koji egzistira, funkcioniše i deluje po principu povratne sprege, i to, kako na integralni sistem informisanja, tako i na ostale informacione podsisteme.
Bez računovodstvene funkcije proces reprodukcije se ne može bez poremećaja odvijati, ali isto tako ni ona ne može egzistirati izvan njega, bilo u okvirima preduzeća, bilo u širim društvenim okvirima. Znači, računovodstveni informacioni sistem, kao podsistem integralnog sistema informisanja preduzeća, je, ne samo povezan već i, uslovljen ostalim podsistemima sistema informisanja, sa kojima zajedno čini jedinstven sistem informisanja. Područja delovanja pojedinih podsistema integralnog informacionog sistema se dodiruju, delom isprepliću, odnosno u jednom području gde jedan prestaje drugi se nastavlja.

Računovodstvo pruža široke mogućnosti korišćenja ogromne mase informacija, kako za potrebe upravljanja privredom, tako i za potrebe funkcionisanja društvenog sistema informisanja. Medjutim, ra čunovodstveni informacioni sistem je, po našem mišljenju, koncipiran više u pravcu kontrole poslovanja od strane eksternih faktora, nego za vodjenje poslovne politike, čime je osnovni postulat računovodstva, da se ono organizuje u prvom redu za vodjenje poslovne politike, ignorisan.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Pribavljanje obrtnih sredstava 4
1.1 Načini pribavljanja obrtnih sredstava 4
1.1.1 Dugoročni krediti 7
1.1.2 Kratkoročni krediti 9
1.1.3 Emitovanje obveznica 10
1.1.4 Ostali oblici pribavljanja obrtnih sredstava 11
2 Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke obrtnih sredstava 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL