Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tržište, pojam, značaj i podela tržišta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednjih nekoliko decenija ovog veka karakteriše intenzivan rast i razvoj finansijskih tržišta širom sveta, kako u pogledu broja i veličine, tako i u pogledu vrednosti transakcija.

Finansijska tržišta su uslov nesmetanog i normalnog odvijanja nacionalne ekonomije i predstavljaju najznačajniji deo ukupnog ekonomskog i finansijskog sistema svake zemlje. Finansijska tržišta imaju veliki značaj za razvoj proizvodnje, povećanje društvenog proizvoda i ostvarivanje akumulacije. Finansijska tržišta su deo ekonomskog sistema. Na njih vrše uticaj promene na tržištu proizvoda i promene faktora proizvodnje.Takodje finansijska tržišta vrše povratni uticaj na tržište proizvoda i faktore proizvodnje. Razvojem finansijskih tržišta povećava se ponuda finansijskih instrumenata, čime i drugi oblici aktive postaju predmet tržišnog valorizovanja.

Finansijsko tržište predstavlja sistemski uređen skup odnosa kroz koji se sučeljavaju ponuda i tražnja finansijskih sredstava, formira cena tih sredstava i ostvaruje njihovo alociranje iz suficitarnih u deficitarne sektore.

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Tržište, pojam, značaj i podela tržišta 4
1.2 Značaj finansijskog tržišta 5
1.3 Funkcije finansijskog tržišta 5
1.4 Vrste finansijskih tržišta 7
1.5 Učesnici na finansijskim tržištima 8
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL