Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Antičko poimanje čoveka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prva tumačenja čoveka o njegovom postanku i postanku sveta bila su u obliku mitova, a ne kritičkog mišljenja usmerena prema spoznaji i kada se javlja filozofija, ona se ne razvija iz mita, nego protiv mita, kao nastojanje doslednog mišljenja da racionalno pronikne tajne sveta i života. Isotrija je proces čovekovog postajanja (oblikovanja, obrazovanja), proces proizvodnje života (proizvodnje materijalnih i duhovnih dobara) i obnavljanja života. U procesu proizvodnje čovek menja prirodu, on proizvodi prirodu kao očovečenu prirodu i samoga sebe kao čoveka.

Oslobađanjem helenske misli racionalizacijom da krivica stoji do čoveka, a ne do boga, koja puni smisao konačno dobija u Platonovoj Državi, počinje otvaranje, a takođe i odgovaranje na pitanja šta je svet, koji mu je uzrok, kao i uzrok pojava u njemu. Otpočinjući sa Talesom iz Mileta, filozofi tragaju kroz svoje škole za počecima, odnosno principima koji uslovljavaju prirodu.


Sadržaj:


1 UVOD 3
2 Antičko poimanje čoveka 3
3 ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7
Referentni URL