Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bekonovo učenje o idolima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Бекон је један од првих филозофа новог времена чије је учење никло је на рушевинама средњевековне сколастике и представља више-мање савршен производ нове епохе. Његово учење представља једну нову прекретницу јер је рационалистичко-сколастички метод мишљења морао бити смењен новим, материјалистичким методом сазнања. Оснивач нове савремене филозофије, Бекон, схвата свој историјски задатак односно нужност да се велике победе науке методолошки заснују. Пракса претходи теорији. На основу постигнутих резултата у природним наукама требало је изучити основне претпоставке научних метода истраживања у циљу принципијелног заснивања уопште.

Френсис Бекон је био први филозоф који је испунио овај задатак, те стога он припада материјалистичком правцу филозофије тј., он је заступник материјалистичке филозофије. Друкчије, и не би могло бити, јер се све савремене природне науке заснивају искључиво на претпоставкама материјалистичке филозофије, тако да је апстрахујући оне услове сазнања, који се налазе у основи савремених природних наука, Бекон морао прићи материјализму. На тај начин у средишту филозофских и научних интересовања стоеј методолошка питања на која је и Бекон усмерио своју пажњу.

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
1 Беконово учење о идолима 4
ЗАКЉУЧАК 9
ЛИТЕРАТУРА 10
Referentni URL