Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odbrana Sokratova i smrt
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SOKRAT-ŽIVOT I DELO

Sokrat se rodio u 4. godini 77. Olimpijade (469 pre n .e ) bio je sin jednog vajara Sofroniskusa, dok mu je majka bila babica. Njegov otac je uticao na njega da se oda vajarstvu,prica se da je Sokrat u toj umetnosti daleko dogurao, čak su mu kasnije pripisivane neke statue odevnih gracija koje su se nalazile u Atinskom Akropolisu. Medjutim on nije bio zadovoljan svojom umetnošču, jer je bio obuzet velikom radoznalošću prema filozofiji i naučnim istraživanjima. Umetnošću se bavi samo da bi zaradio novac za istrazivanje i da bi mogao da se posveti proučavanju nauka.

Čitao je sva dela starih filozofa, slušao je naročito Anaksagoru, a posle njegovog progonstva iz Atine, kada je Sokrat imao trideset i sedam godina, on je slušao Arhelausa koji se smatrao za Anaksagorinog sledbenika.

Sadržaj

1 SOKRAT-ŽIVOT I DELO 2
2 DELO - RAD 4
3 VRLINA JE ZNANJE - ETIČKI INTELEKTUALIZAM 7
4 ODBRANA SOKRATOVA I SMRT 11
5 ZNAČAJ SOKRATOVE FILOZOFIJE 14
6 LITERATURA: 16
Referentni URL