Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Problem logocentrizma kod Žak Deride
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Žak Derida rođen je 15. jula 1930. godine u El Biaru, blizu grada Alžira, u Alžiru. Žak Derida je preminuo u Parizu, u noći između 8. i 9. oktobra 2004. godine. Napisao je 70-ak knjiga iz oblasti filozofije. Za njegovu filozofiju vezano je ime dekonstrukcije, jedne posebne procedure kritike zapadne metafizike.

Smatra se za jednog od najvažnijih filozofa druge polovine XX veka. Njegovo djelo - djelo koje je on stvorio, a koje više, počev od prije neki dan, nije više samo njegovo, ako je ikad i bilo samonjegovo, već je djelo koje je takođe u nama, u svima koji su ga pratili, čitali i, poneki, prevodili - uticalo je na brojna naučne i kulturne discipline, od teorije književnosti i teorije kulture, preko slikarstva, arhitekture, psihoanalize, prava, sve do teologije i politike. O njegovom filozofskom radu i idejama napisano je na desetine, možda i na stotine knjiga i na hiljade ogleda i članaka.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Problem logocentrizma kod Žak Deride 3
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL