Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Regionalne ekonomske integracije u Africi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Regionalne ekonomske integracije nastaju na osnovu regionalnih ekonomskih ugovora, a to su svi višestrani ugovori koji regulišu medjunarodnu trgovinu u odredjenom regionu. Postoji više stupnjeva u razvoju regionalnih ekonomskih integracija. Višestrani sporazumi o preferencijalnoj trgovini podrazumevaju smanjenje carinskih stopa i delimično uklanjanje necarinskih barijera u medjusobnoj trgovini. Zona slobodne trgovine podrazumeva potpuno uklanjanje carinskih barijera u medjusobnoj trgovini država članica.

Carinska unija je regionalna ekonomska integracija država koja podrazumeva uklanjanje internih carina i uvodjenje zajedničke carinske tarife prema zemljama nečlanicama. Zajedničko tržište je carinska unija plus slobodno kretanje faktora proizvodnje. Ekonomska unija je najviši stepen i uključuje zajedničko tržište plus harmonizaciju ekonomskih politika država članica plus ostvarenje monetarne unije.

Sadržaj:

1 UVOD 1
2 AFRIČKA EKONOMSKA ZAJEDNICA 2
3 ARAPSKO-MAGREBSKA UNIJA (AMU) 3
3.1 Zajednica Sahalsko-Saharskih država COMESSA 3
4 EKONOMSKA ZAJEDNICA ZAPADNOAFRIČKIH ZEMALJA (ECOWAS) 4
4.1 Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (WAEMU) 5
4.2 Unija reke Mano (MRU) 6
5 EKONOMSKA ZAJEDNICA CENTRALNOAFRIČKIH ZEMALJA (ECCAS) 6
5.1 Centralno afrička carinska i ekonomska unija (UDEAC – CEMAC) 7
5.2 Ekonomska zajednica država velikih jezera (CEPGL) 8
6 ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE (COMESA) 8
6.1 Prekogranična inicijativa 9
6.2 Istočnoafrička unija 10
6.3 Komisija Indijskog okeana 10
7 JUŽNOAFRIČKA RAZVOJNA ZAJEDNICA (SADC) 10
7.1 Južnoafrička carinska unija 12
8 ZAKLJUČAK 12
9 LITERATURA 13
Referentni URL