Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza poslovnog tržišta Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Unutrašnje tržište Srbije nije izolovan sistem, otporan na spoljne uticaje. Međutim, sagledavanje promena koje su se u domaćem ekonomskom sistemu desile pod uticajem globalne ekonomske i finansijske krize nakon 2008. godine ukazuje na to da su ekonomski pokazatelji počeli da se oporavljaju već 2010. godine.

Ovo dodatno potvrđuje da su spoljni tranzitorni šokovi imali mno-go manji uticaj na ekonomska kretanja nego što su to strukturne slabosti domaćeg ekonomskog sistema koje su praćene brojnim neravnotežama. Tržište rada je samo jedan od podsistema na kojem se uočavaju slabosti celokupnog ekonomskog sistema, što je izraženo i nepovoljnim po-kazateljima njegove strukture.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE SRBIJE - 3 -
2.1.1 Sektori delatnosti - 5 -
2.2 Razvojne perspektive privrednih i poslovnih subjekata - 6 -
2.3 Tržište rada - 7 -
3 POSLOVNO TRŽIŠTE SRBIJE PO SEKTORIMA - 9 -
3.1 Trgovina - 9 -
3.2 Finansijske usluge - 10 -
3.3 Mala i srednja privredna društva i preduzetništvo - 10 -
3.4 Građevinarstvo - 11 -
3.5 Poljoprivreda - 12 -
3.6 Energetika - 13 -
3.7 Industrijska proizvodnja - 15 -
4 ZAKLJUČAK - 16 -
5 LITERATURA - 17 -
6 WEB LITERATURA - 17 -
7 POPIS TABELA - 17 -
Referentni URL