Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Matematičko-ekonomske funkcije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Makroekonomija potiče od grčkih reči macros (veliki) i oikonomia (privreda), što znači da proučava ekonomske agregatne veličine. To znači da proučava privredu u celini i sveukopne mogućnosti ekonomije, i unutar toga pojave kao što su: inflacija, nezaposlenost, poslovni ciklusi, te ekonomija države i svetska ekonomija itd.

Funkcija je jedan od najvažnijih pojmova u matematici. Njen istorijski razvoj nije lako pratiti, bio je sadržan još u prvim počecima razvoja matematike. Termin funkcija prvi je uveo Lajbnic 1694. godine. Za njega i njegove savremenike taj pojam je identifikovan sa analitičkim izrazom, što sa današnjeg stanovištva nije ispravno. Grafičko predstavljanje funkcija vezano je za Dekarta . Preciznije definicije funkcija i razvoj teorije funkcija vezani su naročito za imena Dirihlea , Vajerštrasa i Žordana.


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Matematičko –ekonomske funkcije 4
1.1 Potrošnja kao aktivnost u makroekonomiji 4
1.2 Kejnsova funkcija potrošnje 5
1.3 Funkcija apsolutnog dohodka 7
1.4 Fridmanova funkcija permanentnog dohodka 8
1.5 Modijanijeva funkcija životnog ciklusa potrošnje 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL