Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodologija istraživanja, nastanka i razvoja privatizacije - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Privatizacija je jedan od najkontroverznijih ekonomskih fenomena 20. stoljeća, koji zaokuplja pažnju najšire javnosti već od početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća, tokom realizacije privatizacijskih projekata u Južnoj Americi, Aziji, Čileu, Meksiku, Africi ... a poslije u evropskim zemljama preko vala privatizacijskih incijativa zemalja Latinske Amerike do privatizacijskih projekata zemalja koje su se uključile u tržišne reforme.

Kroz privatizaciju se zahtijeva povećanje efikasnosti poslovanja javnih peduzeća kao važnih elemenata za uspješno oživljavanje kako privrede jedne zemlje, tako i nacionalne ekonomije.
Privatizacija je postigla izvanredne rezultate i uspjeh u zemljama s visokim i srednjim prihodima. Danas se privatizacija postepeno uvodi i u nerazvijene zemlje. Visoko razvijene zemlje potpomažu zemlje u tranzicij u pogledu privatizacije. Ipak, u cijelom savremenom svijetu u razvoju došlo je do velikog zamaha u pravcu privatizacije, i sada se osniva vrlo malo državnih preduzeća.

S A D R Ž A J

1. UVOD 2
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja 3
1.2. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze 4
1.3. Metode istraživanja 4
1.4. Kompozicija rada 5
2. NASTANAK I RAZVOJ PRIVATIZACIJE 6
2.1. Nastanak i pojam privatizacije 6
2.2. Ciljevi privatizacije 6
2.3. Analiza i značaj privatizacije 7
2.4. Promovisanje privatizacije 8
3. PRIVATIZACIJA U BIH 9
4. ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL