Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rad kao ekonomski resurs u Srbiji (2008-2012)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод


Проучавање рада је погодно за сагледавање промена у садржају и методама економске науке јер проблеми на раду представљају стожерне проблеме индустријске привреде. Засигурно ниједан други утицај нема шире последице на живот људи у савременом друштву него што је њихово запослење. Оно увелико одређује где и како живе, какво образовање њихова деца примају, као и већину личних односа које успостављају са окружењем и широм друштвеном заједницом.

И за економску науку рад заузима положај од посебног значаја. Од када се економија издвојила као засебно подручје истраживања одвојено од ширег подручја моралне и социјалне филозофије, ниједан други појединачни фактор није заузимао такво стожерно место. Адам Смит је истакао да је рад био прва цена, изворни новац за куповину којим су се плаћале све ствари. Ни златом, ни сребром, већ радом су се изворно куповала сва блага света.

Садржај:

1 Увод 3
2 Рад као економски ресурс у економској теорији 4
3 Рад и капитал у економији земаља у транзицији 7
4 Економски контекст тржишта рада у Србији 2008-2012. 8
5 Закључак 12
Литература 13
Referentni URL