Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Veza tržišta i potrošača
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U uslovima robne proizvodnje, proizvodi privrednih organizacija su pretežno namenjeni tržištu i imaju karakter robe. Radi toga ove organizacije stupaju u poslovne odnose u kojima jedna strana ima status prodavca, a druga status kupca. Privredne organizacije u ulozi prodavca nude svoje proizvode, odnosno trgovinsku robu, jer je njihov neposredni cilj prodaja, a organizacije i privatna lica u ulozi kupca traže proizvode, odnosno trgovinsku robu, jer je njihov neposredni cilj u tom trenutku osiguranje snabdevanja svojih pogona, prodavnica i drugih poslovnih jedinica, odnosno, kod privatnih kupaca, snabdevanje ličnog domaćinstva.

To znači da materijalnu podlogu kupoprodajnih poslova čini postojanje ponude i potražnje određenih proizvoda, odnosno robe. Preko ponude i potražnje funkcioniše tržišni mehanizam i manifestuje se zakonitost robne privrede, pre svega vrednosti. Zato ponuda i tražnja, odnosno, dobavljači i potrošači, zajedno sa cenama, predstavljaju bitne komponente tržišta. One su međusobno zavisne veličine iz čijih odnosa proističe tržišna situacija, koja je od neposrednog interesa za preduzeće kao privrednu organizaciju.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Zavisnost tržišta od potrošača 2
ZAKLJUČAK 4
LITERATURA 5
Referentni URL